Gamla böcker. © Zsuzsanna Kilian

Antiqbook

International League of Antiquarian Booksellers

Rönnells Antikvariat

Skriptoriet

Svenska Antikvariatföreningen (med bland annat länkar till fler svenska antikvariat)