Publikationslänkar

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Psykologiska institutionen
  4. Publikationer
  5. Publikationslänkar
Gamla böcker. © Zsuzsanna Kilian

Antikvariat

En samling länkar till anikvariat och antikvariatsresurser.

Böcker i rad. © Svilen Milev

Bibliotek

Länkar till nationella och internationella bibliotek och biblioteksresurser med goda samlingar inom psykologi, medicin och närliggande områden.

Webshop. ©

Köp böcker på internet

En samling länkar till ställen där du kan köpa böcker på internet. Ingen inbördes rangordning. Att en länk anges innebär i sig ingen rekommendation från Psykologiska institutionens sida, utan erbjudes "as is"!

Internetresurser. © Svilen Milev

Resurser på internet

Länkar till några resurser på internet som kan vara intressant att leta i.

BIBLIOTEK

Stockholms universitetsbibliotek

Genom Stockholms universitetsbibliotek får du som har ett universitetskonto tillgång till databaser som PsycINFO och fulltextdokument i e-tidskrifter. Sök i bibliotekskatalogen Substansen, gå självstudiekurs i informationssökning osv, på

DiVA - Publikationer från SU