Annual Report - Sök bland våra publikationer årsvis

Snabbutsökningar av aktuella publikationer i DiVA hittar du i menyn till vänster. Forskningsavdelningarna publicerar listor med publikationer inom sina respektive områden. På forskarnas egna profilsidor har de flesta en länk till sina publikationer i DiVA.
 

Annual Report

Annual Report innehåller referenser och abstracts till tidskriftsartiklar, böcker/bokkapitel, rapporter, avhandlingar och konferensbidrag av personer knutna till institutionen.
 

DiVA

Digitala Vetenskapliga Arkivet - DiVA. Vetenskapliga publikationer av våra forskare finns här sedan 2007. Material från 1999 och framåt hittar du i Annual Report. I DiVA hittar du även studentuppsatser sedan 2006.
 

Nedlagda databaser

Den 6 augusti 2020 stängdes den gamla FileMaker-servern med de sökbara databaserna Annual Report, PsychLib* samt Projektcentralen ner. Materialet har exporterats till csv-filer och kanske uppstår i annat webbvänligt format längre fram. Om du är intresserad så hör av dig till vår webbredaktör, så ökar chanserna för en återuppståndelse...

* PsychLib

PsychLib var vårt omfattande uppsats- och rapportregister med uppsatser och avhandlingar från C-nivå och uppåt sedan 1950-talet till och med 2005. En hel del material fanns i fulltext.

I PsychLib hittade du även institutionella rapportserier, t ex Engelska rapportserien, Svenska rapportserien, Psykotekniska institutets rapportserie, IDA-gruppens rapportserie och den senaste Reports from the Department of Psychology.