Beställningar

Avhandlingar och andra publikationer som forskare vid institutionen givit ut själva eller via förlag förmedlas av författaren själv eller beställs från förlaget.

Samlingarna

Tidskrifter

Alla våra nuvarande tidskriftsprenumerationer finns i elektronisk form, och nås via universitetsbibliotekets hemsida.

Tidigare årgångar finns ofta även de elektroniskt, i många fall från och med 1980- eller 1990-talet. Många äldre årgångar finns på universitetsbiblioteket (katalogen). Studenter hänvisas alltså till universitetsbiblioteket för kopiering av tidskriftsartiklar som inte finns elektroniskt.

Avhandlingar

Förmedling av avhandlingar görs av författarna själva. Doktorsavhandlingar från 2004 och framåt finns i DiVA, varav de allra flesta i fulltext (kappan).

Uppsatser

Vår databas PsychLib innehåller alla examensuppsatser, bl.a. C-, D-, magister-, och psykologexamensuppsatser, fram till och med år 2005. För att hitta uppsatser i vårt arkiv behövs löpnumret som står angivet i PsychLib. Alla magisteruppsatser, många C-uppsatser (från 1997 och framåt) och en hel del psykologexamensuppsatser finns i fulltext i pdf-format.

Uppsatser från 2006 och framåt återfinns i databasen Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA. Där finns avhandlingar och uppsatser, ofta i fulltext. Från och med höstterminen 2005 ska alla studenter vid Psykologiska institutionen lägga in sina examensuppsatser i DiVA (fulltext är valfritt).

Rapporter

PsychLib innehåller, utöver uppsatser och avhandlingar, även Psykologiska institutionens rapportserier. Några av de senast utgivna rapporterna finns där i fulltext i pdf-format, andra kan beställas genom författarna eller kontaktpersonen.