Böcker

De 10 senaste böckerna/bokkapitlen i DiVA

Författare Titel År
Joanna Lindström, Torun Lindholm
Suicide Terrorism 2020
Petra Lindfors, Helena Falkenberg, Magnus Sverke
Organiserad psykosocial arbetsmiljö : framåtblickar utifrån befintligt kunskapsläge 2020
Pehr Granqvist
Attachment in Religion and Spirituality : A Wider View 2020
Laura Ferrer Wreder, Lilianne Eninger, Hanna Ginner Hau,
et al.
Childcare, Culture, and Child Development : A Swedish Perspective 2020
Ola Svenson
Forskning med start i perception och psykofysik under Gösta Ekman : En fallstudie 2020
Anders Broberg, Pia Risholm Mothander, Pehr Granqvist
Anknytningsteori 2020
Camilla von Below
Anknytning i psykoterapi 2020
Gunnar Aronsson
Tillit 2020
Lisa Björk, Gunnar Aronsson, Erik Berntson,
et al.
Att synliggöra och motverka ojämställdhet i arbetslivet : drivkrafter, metoder och perspektiv i Annika Härenstams forskargärning 2020
Annika Lantz Friedrich, Daniela Ulber, Peter Friedrich
The Problems with Teamwork, and How to Solve Them 2020

BIBLIOTEK

Stockholms universitetsbibliotek

Genom Stockholms universitetsbibliotek får du som har ett universitetskonto tillgång till databaser som PsycINFO och fulltextdokument i e-tidskrifter. Sök i bibliotekskatalogen Substansen, gå självstudiekurs i informationssökning osv, på

DiVA - Publikationer från SU