Böcker

De 10 senaste böckerna/bokkapitlen i DiVA

Författare Titel År
Joanna Lindström, Torun Lindholm
Suicide Terrorism 2020
Petra Lindfors, Helena Falkenberg, Magnus Sverke
Organiserad psykosocial arbetsmiljö : framåtblickar utifrån befintligt kunskapsläge 2020
Pehr Granqvist
Attachment in Religion and Spirituality : A Wider View 2020
Laura Ferrer Wreder, Lilianne Eninger, Hanna Ginner Hau,
et al.
Childcare, Culture, and Child Development : A Swedish Perspective 2020
Tomas Furmark, Annelie Holmström, Elisabeth Sparthan,
et al.
Social fobi - social ångest : effektiv hjälp med KBT 2019
Rob Ranyard, Ola Svenson
Verbal reports and decision process analysis 2019
Joel Gruneau Brulin
God and Place as Attachment ‘Figures’ : A Critical Examination 2019
Gunnar Aronsson, Christin Mellner
Det gränslösa arbetet 2019
Magnus Sverke, Helena Falkenberg, Johnny Hellgren,
et al.
Cambiamento organizzativo e sue conseguenze (e come mitigarle) 2020
Nik Chmiel, Franco Fraccaroli, Magnus Sverke
Introduzione 2020

BIBLIOTEK

Stockholms universitetsbibliotek

Genom Stockholms universitetsbibliotek får du som har ett universitetskonto tillgång till databaser som PsycINFO och fulltextdokument i e-tidskrifter. Sök i bibliotekskatalogen Substansen, gå självstudiekurs i informationssökning osv, på

DiVA - Publikationer från SU