Böcker

De 10 senaste böckerna/bokkapitlen i DiVA

Författare Titel År
Annika Lantz, Daniela Ulberg, Peter Friedrich
Effektive Teamarbeit : Probleme erkennen, einschätzen und lösen 2021
Joanna Lindström, Torun Lindholm
Suicide Terrorism 2020
Petra Lindfors, Helena Falkenberg, Magnus Sverke
Organiserad psykosocial arbetsmiljö : framåtblickar utifrån befintligt kunskapsläge 2020
Pehr Granqvist
Attachment in Religion and Spirituality : A Wider View 2020
Laura Ferrer Wreder, Lilianne Eninger, Hanna Ginner Hau,
et al.
Childcare, Culture, and Child Development : A Swedish Perspective 2020
Ola Svenson
Forskning med start i perception och psykofysik under Gösta Ekman : En fallstudie 2020
Anders Broberg, Pia Risholm Mothander, Pehr Granqvist
Anknytningsteori 2020
Camilla von Below
Anknytning i psykoterapi 2020
Gunnar Aronsson
Tillit 2020
Lisa Björk, Gunnar Aronsson, Erik Berntson,
et al.
Att synliggöra och motverka ojämställdhet i arbetslivet : drivkrafter, metoder och perspektiv i Annika Härenstams forskargärning 2020

BIBLIOTEK

Stockholms universitetsbibliotek

Genom Stockholms universitetsbibliotek får du som har ett universitetskonto tillgång till databaser som PsycINFO och fulltextdokument i e-tidskrifter. Sök i bibliotekskatalogen Substansen, gå självstudiekurs i informationssökning osv, på

DiVA - Publikationer från SU