Böcker

De 10 senaste böckerna/bokkapitlen i DiVA

Författare Titel År
Gerhard Andersson, Per Carlbring
Internet-based brief therapies 2017
Petra Lindfors
Stress och hälsorelaterade besvär bland flickor i skolålder 2018
Radosveta Dimitrova, Laura Ferrer-Wreder
Positive Youth Development of Roma Ethnic Minority Across Europe 2017
Jonas Ramnerö, Thomas Gustavsson, Tobias Lundgren
Må dåligt : Om psykopatologi i vardagslivet 2017
Gerhard Andersson, Per Carlbring, Heather D. Hadjistavropoulos
Internet-Based Cognitive Behavior Therapy 2017
Rob Ranyard, Fabio Del Missier, Nicolao Bonini,
et al.
The Citizen’s Judgements of Prices and Inflation 2017
Annika Lantz Friedrich, Daniela Ulber
Why Are We in a Team? Effects of Teamwork and How to Enhance Team Effectiveness 2017
Magnus Sverke, Helena Falkenberg, Johnny Hellgren,
et al.
How do we react when our organization changes? Perspectives on employees' appraisal of change, consequences, and mitigating factors 2017
Nik Chmiel, Franco Fraccaroli, Magnus Sverke
Introduction 2017
Claudia Bernhard-Oettel, Nele De Cuyper, Megan Murphy,
et al.
How Do We Feel and Behave When We’re Not Permanent Full-Time Employees? The Case of the Diverse Forms of Non-Standard Work 2017

KONTAKT

Psykologiska institutionens samlingar

Jonas Rådne
Frescati Hagväg 14
Tfn: 08-16 4167
Fax: 08-15 9342
jonas.radne@psychology.su.se

BIBLIOTEK

Stockholms universitetsbibliotek, SUB

Genom SUB får du som har ett universitetskonto tillgång till databaser som PsycINFO och fulltextdokument i e-tidskrifter. Sök i bibliotekskatalogen Substansen, gå självstudiekurs i informationssökning osv, på

DiVA - Publikationer från SU