Böcker

De 10 senaste böckerna/bokkapitlen i DiVA

Författare Titel År
Joanna Lindström, Torun Lindholm
Suicide Terrorism 2020
Petra Lindfors, Helena Falkenberg, Magnus Sverke
Organiserad psykosocial arbetsmiljö : framåtblickar utifrån befintligt kunskapsläge 2020
Pehr Granqvist
Attachment in Religion and Spirituality : A Wider View 2020
Laura Ferrer Wreder, Lilianne Eninger, Hanna Ginner Hau,
et al.
Childcare, Culture, and Child Development : A Swedish Perspective 2020
Ola Svenson
Forskning med start i perception och psykofysik under Gösta Ekman : En fallstudie 2020
Anders Broberg, Pia Risholm Mothander, Pehr Granqvist
Anknytningsteori 2020
Camilla von Below
Anknytning i psykoterapi 2020
Tomas Furmark, Annelie Holmström, Elisabeth Sparthan,
et al.
Social fobi - social ångest : effektiv hjälp med KBT 2019
Rob Ranyard, Ola Svenson
Verbal reports and decision process analysis 2019
Joel Gruneau Brulin
God and Place as Attachment ‘Figures’ : A Critical Examination 2019

BIBLIOTEK

Stockholms universitetsbibliotek

Genom Stockholms universitetsbibliotek får du som har ett universitetskonto tillgång till databaser som PsycINFO och fulltextdokument i e-tidskrifter. Sök i bibliotekskatalogen Substansen, gå självstudiekurs i informationssökning osv, på

DiVA - Publikationer från SU