Böcker

De 10 senaste böckerna/bokkapitlen i DiVA

Författare Titel År
Ann-Christin Cederborg
Barn- och elevombudets utredningar och beslut efter anmälan om kränkningar i skolan 2019
Tomas Furmark, Annelie Holmström, Elisabeth Sparthan,
et al.
Social fobi - social ångest : effektiv hjälp med KBT 2019
Rob Ranyard, Ola Svenson
Verbal reports and decision process analysis 2019
Gerhard Andersson, Per Carlbring
Internet-based brief therapies 2017
Petra Lindfors
Stress och hälsorelaterade besvär bland flickor i skolålder 2018
Heinrich Deserno, Stephan Hau
Psychoanalyse 2018
Stephan Hau
Experimentelle Schlaf- und Traumforschung 2018
Stephan Hau
Erinnerung und Gedächtnis in der Schlaf- und Traumforschung 2018
Constanze Leineweber, Helena Falkenberg
A Review of Work-Family Research in the Nordic Region 2018
Maria Burman, Anna-Karin Norlander, Per Carlbring,
et al.
Närmare varandra : Nio veckor till en starkare parrelation 2018

KONTAKT

Psykologiska institutionens samlingar

Philip Stenström
Frescati Hagväg 14
Tfn: 08-16 4167
Fax: 08-15 9342
philip.stenstrom@psychology.su.se

BIBLIOTEK

Stockholms universitetsbibliotek, SUB

Genom SUB får du som har ett universitetskonto tillgång till databaser som PsycINFO och fulltextdokument i e-tidskrifter. Sök i bibliotekskatalogen Substansen, gå självstudiekurs i informationssökning osv, på

DiVA - Publikationer från SU