Böcker

De 10 senaste böckerna/bokkapitlen i DiVA

Författare Titel År
Gerhard Andersson, Per Carlbring
Internet-based brief therapies 2017
Petra Lindfors
Stress och hälsorelaterade besvär bland flickor i skolålder 2018
Heinrich Deserno, Stephan Hau
Psychoanalyse 2018
Stephan Hau
Experimentelle Schlaf- und Traumforschung 2018
Stephan Hau
Erinnerung und Gedächtnis in der Schlaf- und Traumforschung 2018
Constanze Leineweber, Helena Falkenberg
A Review of Work-Family Research in the Nordic Region 2018
Maria Burman, Anna-Karin Norlander, Per Carlbring,
et al.
Närmare varandra : Nio veckor till en starkare parrelation 2018
Julia Uddén, Claudia Männel
Artifical Grammar Learning and its Neurobiology in Relation to Language Processing and Development 2018
Gunnar Aronsson, Staffan Marklund
Sickness Presenteeism and Attendance-Pressure Factors 2018
Alexander Rozental, Martin Oscarsson, Per Carlbring
Tio i tolv : en bok om att lyckas med nyårslöften, mål och beteendeförändringar 2018

KONTAKT

Psykologiska institutionens samlingar

Philip Stenström
Frescati Hagväg 14
Tfn: 08-16 4167
Fax: 08-15 9342
philip.stenstrom@psychology.su.se

BIBLIOTEK

Stockholms universitetsbibliotek, SUB

Genom SUB får du som har ett universitetskonto tillgång till databaser som PsycINFO och fulltextdokument i e-tidskrifter. Sök i bibliotekskatalogen Substansen, gå självstudiekurs i informationssökning osv, på

DiVA - Publikationer från SU