Böcker

De 10 senaste böckerna/bokkapitlen i DiVA

Författare Titel År
Annika Lantz, Daniela Ulberg, Peter Friedrich
Effektive Teamarbeit : Probleme erkennen, einschätzen und lösen 2021
Gerhard Andersson, Per Carlbring
Cognitive behavioral therapy delivered using the internet 2021
Sofia Sjöberg, Anders Sjöberg, Sara Henrysson Eidvall
Personlighet i arbete : förstå drivkrafter och beteenden med femfaktormodellen 2021
Katarina Boye, Emma Hagqvist
Dual-Earner/Career/Dual-Carer Couples 2021
Torun Lindholm Öjmyr
Vi och dom : om språk, grupper och fördomar 2021
Joanna Lindström, Torun Lindholm
Suicide Terrorism 2020
Petra Lindfors, Helena Falkenberg, Magnus Sverke
Organiserad psykosocial arbetsmiljö : framåtblickar utifrån befintligt kunskapsläge 2020
Pehr Granqvist
Attachment in Religion and Spirituality : A Wider View 2020
Laura Ferrer Wreder, Lilianne Eninger, Hanna Ginner Hau,
et al.
Childcare, Culture, and Child Development : A Swedish Perspective 2020
Ola Svenson
Forskning med start i perception och psykofysik under Gösta Ekman : En fallstudie 2020

BIBLIOTEK

Stockholms universitetsbibliotek

Genom Stockholms universitetsbibliotek får du som har ett universitetskonto tillgång till databaser som PsycINFO och fulltextdokument i e-tidskrifter. Sök i bibliotekskatalogen Substansen, gå självstudiekurs i informationssökning osv, på

DiVA - Publikationer från SU