Böcker

De 10 senaste böckerna/bokkapitlen i DiVA

Författare Titel År
Gerhard Andersson, Per Carlbring
Internet-based brief therapies 2017
Petra Lindfors
Stress och hälsorelaterade besvär bland flickor i skolålder 2018
Gunnar Aronsson
Gränslöst arbete - introduktion 2018
Christin Mellner
Strategier, gränskontroll och ledarskap i gränslöst arbete 2018
Gunnar Aronsson
Gränslösa krav - gränslösa möjligheter 2018
Heinrich Deserno, Stephan Hau
Psychoanalyse 2018
Stephan Hau
Experimentelle Schlaf- und Traumforschung 2018
Stephan Hau
Erinnerung und Gedächtnis in der Schlaf- und Traumforschung 2018
Constanze Leineweber, Helena Falkenberg
A Review of Work-Family Research in the Nordic Region 2018
Maria Burman, Anna-Karin Norlander, Per Carlbring,
et al.
Närmare varandra : Nio veckor till en starkare parrelation 2018

KONTAKT

Psykologiska institutionens samlingar

Philip Stenström
Frescati Hagväg 14
Tfn: 08-16 4167
Fax: 08-15 9342
philip.stenstrom@psychology.su.se

BIBLIOTEK

Stockholms universitetsbibliotek, SUB

Genom SUB får du som har ett universitetskonto tillgång till databaser som PsycINFO och fulltextdokument i e-tidskrifter. Sök i bibliotekskatalogen Substansen, gå självstudiekurs i informationssökning osv, på

DiVA - Publikationer från SU