Böcker

De 10 senaste böckerna/bokkapitlen i DiVA

Författare Titel År
Joanna Lindström, Torun Lindholm
Suicide Terrorism 2020
Petra Lindfors, Helena Falkenberg, Magnus Sverke
Organiserad psykosocial arbetsmiljö : framåtblickar utifrån befintligt kunskapsläge 2020
Pehr Granqvist
Attachment in Religion and Spirituality : A Wider View 2020
Tomas Furmark, Annelie Holmström, Elisabeth Sparthan,
et al.
Social fobi - social ångest : effektiv hjälp med KBT 2019
Rob Ranyard, Ola Svenson
Verbal reports and decision process analysis 2019
Joel Gruneau Brulin
God and Place as Attachment ‘Figures’ : A Critical Examination 2019
Gunnar Aronsson, Christin Mellner
Det gränslösa arbetet 2019
Magnus Sverke, Helena Falkenberg, Johnny Hellgren,
et al.
Cambiamento organizzativo e sue conseguenze (e come mitigarle) 2020
Nik Chmiel, Franco Fraccaroli, Magnus Sverke
Introduzione 2020
Stephan Hau
Traum und Traumdeutung 2020

KONTAKT

Psykologiska institutionens samlingar

Philip Stenström
Frescati Hagväg 14
Tfn: 08-16 4167
Fax: 08-15 9342
philip.stenstrom@psychology.su.se

BIBLIOTEK

Stockholms universitetsbibliotek, SUB

Genom SUB får du som har ett universitetskonto tillgång till databaser som PsycINFO och fulltextdokument i e-tidskrifter. Sök i bibliotekskatalogen Substansen, gå självstudiekurs i informationssökning osv, på

DiVA - Publikationer från SU