Om oss

Studenter på väg upp för backen mot institutionen intill blommande träd. ©Datorenheten

Om Psykologiska institutionen

Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet förvaltar den pluralism och bredd som psykologiämnet innefattar och som storstadsplaceringen möjliggör. Vi tillhör den Samhällsvetenskapliga fakulteten men bedriver undervisning och forskning på allt som påverkar individen från gen och hjärna till organisation och samhälle. Vi har utbildning på alla nivåer och forskning inom psykologins samtliga ämnesområden.

Psi

Vad är psykologi?

Psykologin som vetenskaplig disciplin är idag drygt 100 år gammal. I Sverige - och internationellt - har ämnet under denna period utvecklat ett avancerat teoretiskt och metodologiskt tänkande och producerat direkt tillämpbar kunskap på områden som är viktiga för människors välbefinnande och utveckling, såsom fysisk miljö, arbetsliv, skola och utbildning, psykisk och fysisk hälsa, funktionshinder, åldrande med mera. I vårt land examineras årligen ungefär 300 studenter med psykologexamen och 60 med forskarexamen i psykologi.

Psykoterapimottagningen

Inom ramen för psykologutbildningen erbjuder vi psykoterapi, som för närvarande är kostnadsfri. Psykoterapin sker individuellt och i form av regelbundna samtal en gång per vecka. Terapeuterna/studenterna får handledning av legitimerade psykoterapeuter och erfarna handledare.

Kontakt

Besöksadress: Frescati Hagväg 8, 9A, 12, 14
Tfn: 08-16 2000 (växel)

Prefekt
Håkan Fischer
hakan.fischer@psychology.su.se

Ställföreträdande prefekt
Torun Lindholm
torun.lindholm@psychology.su.se

Biträdande prefekt
Fredrik Jönsson
fredrik.jonsson@psychology.su.se

Psykoterapimottagningen

Studentexpedition

Studievägledning

Vaktmästeri
Stefan Sanderhem, 08-16 3889
vaktmasteriet@psychology.su.se

Fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
(Ange 308 i fältet Er referens, tack.)

Fler kontaktuppgifter

Stressforskningsinstitutet (med olivkvist)

Personal: Kontakt och presentation