Uppdaterade anpassningar och rutiner som ska minska spridningen av covid-19 på mottagningen (541 Kb) . Gäller från och med den 21 december 2020.

 

Till mottagningen söker vi personer med olika typer av problem såsom oro, ångest och fobier, depression, stressrelaterade besvär och relationsproblematik.

Vi tar emot sökanden som är 18 år och äldre och som har ett vårdbehov som kan tillgodoses med mottagningens resurser och motsvarar studenternas utbildningsbehov.
 

Psykologstudet med klient i samtalsrum. ©Datorenheten
Terapi. (Bilden är arrangerad.)


Vid mottagningen erbjuds psykodynamisk terapi (PDT) och kognitiv beteendeterapi (KBT) där terapeut och patient träffas regelbundet på mottagningen.

Som klient är det viktigt att avsätta tid för behandlingen eftersom det ökar förutsättningarna för en bestående förändring av det problem som står i fokus.

Mottagningen har öppet dagtid vardagar och behandlingen är kostnadsfri.

Terapisessioner videoinspelas för att underlätta den handledning som terapeuterna fortlöpande erhåller, detta borgar för god terapikvalitet. Videoinspelat material hanteras med hög säkerhet och sekretess.

I början och slutet av terapin får alla klienter besvara frågeformulär, det är ett sätt bland flera att utvärdera det arbete terapeut och klient har gjort tillsammans.

Ta nästa steg

Vad är PDT och KBT?

Intresseanmälan