Intresseanmälan för psykodynamisk terapi är för närvarande stängd då vi har lång kö både till bedömningsintervju och psykoterapi. Vi räknar med att anmälan öppnas igen i februari.

KBT-mottagningen söker nu personer med avgränsad problematik ex. specifik fobi, social fobi, hälsooro eller annan situationsspecifik ångestproblematik. Från årsskiftet kommer anmälan att öppna även för annan problematik.

 

Du anmäler ditt intresse för psykologisk behandling på mottagningen via en säker webplattform som tillhandahålls i samarbete med Karolinska Institutet.

Personuppgifterna lagras i en separat databas för Stockholms universitets psykologiska klinik och omfattas av sekretess. Enbart behörig personal vid mottagningen har åtkomst till uppgifterna och dessa får inte lämnas ut.

Du loggar in med BankID och du behöver verifiera din inloggning med koder som skickas både via sms och mejl vid anmälan. Därefter kommer du att få inloggningsuppgifter som du behöver anteckna för att kunna logga in igen och läsa meddelanden i systemet.

Efter den initiala anmälan behövs bara dessa inloggningsuppgifter. En intresseanmälan måste alltid göras personligen, du kan alltså inte anmäla någon annan än dig själv.

Om du får problem med din anmälan kontakta support.supk@psychology.su.se

Du kommer att få svara på frågor om anledning till att du söker behandling och om ditt mående samt ta ställning till om du samtycker till behandling under de förutsättningar som ges på mottagningen.

Psykoterapimottagningen kan erbjuda plats utifrån antalet psykologkandidater, varför vi inte har möjlighet att erbjuda behandling till alla som söker terapi hos oss.

Mottagningen lyder under hälso- sjukvårdens lagstiftning men har inte formellt ett sjukvårdsuppdrag, det innebär att vi inte tar emot remisser från eller har någon samverkan kring patienter med andra vårdinstanser.

OBS! Vid svårare psykiska besvär eller om det är bråttom – kontakta Sjukvårdsrådgivningen 1177.

Vi bedömer alla intresseanmälningar som kommer in i systemet och du får svar via ett meddelande i systemet inom två-tre veckor.

Vidare till intresseanmälan >>
 

Tillbaks till Psykoterapimottagningen