Stress bland flickor och pojkar i högstadiet

Professor Petra Lindfors, Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi

 

 

 

Från kvinnors arbetsmiljö till genus och arbetsmiljö

Professor Annika Härenstam, Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi

 

 

 

Genus i utveckling: Om samspelet mellan arv och miljö

Professor Pehr Granqvist, Avdelningen för personlighets-, social- och utvecklingspsykologi

 

 

 

Vårt unika doftsinne

Docent Jonas Olofsson, Avdelningen för perception och psykofysik

 

 

 

Vem tycker om hen?

Fil.dr Marie Gustafsson Sendén, Avdelningen för personlighets-, social- och utvecklingspsykologi

 

 

 

Finns det könsskillnader i hjärnan?

Professor Håkan Fischer, Avdelningen för biologisk psykologi

 

 

 

Sömn hos kvinnor och män

Fil.dr Johanna Schwarz, Avdelningen för biologisk psykologi

 

 

 

Könsskillnader i självbiografiskt minne

Doktorand Kristina Karlsson, Avdelningen för kognitiv psykologi

 

 

 

Simultankapacitet: Att ha flera bollar i luften

Doktorand Ivo Todorov, Avdelningen för kognitiv psykologi

 

 

Posterpresentationer

Under dagen fanns även posterpresentationer från forskningsavdelningarna utställda i foajén utanför Aula Magna. Det fanns även möjlighet att ta del av en demonstration av Näsvis, ett spel för doftbaserad hjärnträning.

Helena Falkenberg pratar med Johanna Stengård vid sin poster om arbetsklimat och hälsobesvär bland läkare.
Helena Falkenberg pratar med Johanna Stengård vid sin poster om arbetsklimat och hälsobesvär bland läkare.