Studenter på väg upp för backen mot institutionen intill blommande träd. ©Datorenheten
 

Forskning

Psykologiska institutionens forskargrupper är indelade i sex övergripande avdelningar.

Arbets- och organisationspsykologi
Biologiska psykologi
Klinisk psykologi
Kognitiv psykologi
Perception och psykofysik
Personlighets-, social- och utvecklingspsykologi

Från och med januari 2020 har Stressforskningsinstitutet integrerats i Psykologiska institutionen.

En del forskargrupper har mer information om sin verksamhet. Dessa finns samlade på sidan Forskargrupper.

Våra forskare har i många år publicerat över 250 publikationer per år enligt publikationsdatabasen DiVA. Av dessa har i regel över 150 artiklar varit publicerade i internationella vetenskapliga tidskrifter. 2019 närmade sig totalsiffran 300 publikationer och i och med integreringen av Stressforskningsinstitutet väntas siffran öka ytterligare under kommande år.

Se Publikationer.

Utbildning

Över 1.000 personer studerar på våra olika utbildningar varje termin, på allt från grundnivå till forskarnivå, inklusive psykologprogram, psykoterapeututbildning och specialistutbildningar.

Se Utbildning.

Genom Institutet för Tillämpad Beteendevetenskap, ITB, bedriver vi även uppdragsutbildning för såväl externa organisationer som institutioner och enheter inom Stockholms universitet.

Läs mer om uppdragsutbildning.

Egen psykoterapimottagning

Vi har en egen psykoterapimottagning där studenter i slutet av sin utbildning agerar terapeuter under kvalificerad handledning. Mottagningen är en av Stockholms större med ca 4.000 besök per år.

Läs mer om Psykoterapimottagningen.

Personal

I och  med integreringen av Stressforskningsinstitutet så är vi nu omkring 300 personer i någon form av anställning. Ca 40 har professors titel och ca 60 är doktorander. Ca 35 personer hör till gruppen med teknisk/administrativ personal. Övriga arbetar med forskning och undervisning.

Läs mer om oss på våra profilsidor.

Ekonomi

Totalt omsätter institutionen över 150 miljoner kronor per år, en siffra som väntas öka efter integreringen av Stressforskningsinstitutet.