Studenter på väg upp för backen mot institutionen intill blommande träd. ©Datorenheten
 

Forskning

Psykologiska institutionens forskargrupper är indelade i sex övergripande avdelningar.

Arbets- och organisationspsykologi
Biologiska psykologi
Klinisk psykologi
Kognitiv psykologi
Perception och psykofysik
Personlighets-, social- och utvecklingspsykologi

En del forskargrupper har mer information om sin verksamhet. Dessa finns samlade på sidan Forskargrupper.

Våra forskare publicerar över 200 publikationer per år enligt publikationsdatabasen DiVA. Av dessa är i regel över 150 artiklar publicerade i internationella vetenskapliga tidskrifter.

Se Publikationer.

Utbildning

Över 1.000 personer studerar på våra olika utbildningar varje termin, på allt från grundnivå till forskarnivå, inklusive psykologprogram, psykoterapeututbildning och specialistutbildningar.

Se Utbildning.

Genom Institutet för Tillämpad Beteendevetenskap, ITB, bedriver vi även uppdragsutbildning för såväl externa organisationer som institutioner och enheter inom Stockholms universitet.

Läs mer om uppdragsutbildning.

Egen psykoterapimottagning

Vi har en egen psykoterapimottagning där studenter i slutet av sin utbildning agerar terapeuter under kvalificerad handledning. Mottagningen är en av Stockholms större med ca 4.000 besök per år.

Läs mer om Psykoterapimottagningen.

Personal

Vi har ca 200 personer i någon form av anställning. Ca 175 arbetar med forskning och undervisning, varav över 40 är aktiva doktorander och fler än 30 har professors titel. Ca 25 personer hör till gruppen med teknisk/administrativ personal.

Läs mer om oss på våra profilsidor.

Ekonomi

Totalt omsätter institutionen ca 150 miljoner kronor per år.