Kontrollera slutbetyg i Mina studier (uppdaterad)

I höstas kom det en ny version av LADOK, det rikstäckande systemet för studiedokumen­tation på högskolenivå. Psykologiska institutionens studieadministrativa system Fastreg har under många år kunnat prata med LADOK, så att registreringar och betygsrapporteringar som lagts in i det ena systemet automatiskt har överförts till det andra. Denna kommuni­kation fungerar inte helt tillfredsställande med den nya versionen av LADOK. Det har inneburit mycket strul för många och dubbelarbete för vår expeditionspersonal.

Då vårterminen 2018 sannolikt är den sista terminen då Psykologiska institutionen kommer att använda sig av Fastreg, så ser vi ingen omedelbar lösning på de tekniska problemen, och därför har vi beslutat att med omedelbar verkan rapportera alla slutbetyg direkt till LADOK. Delexaminationer, som t ex skrivningsresultat, seminariedeltagande, labbrapporter samt ev EE-tid hittar du även denna termin som inloggad i Fastreg!

Det innebär att du som student inte längre kan kontrollera nya slutbetyg på en (del)kurs som inloggad i Fastreg. För att göra det loggar du i stället in med ditt universitetskonto på tjänsten Mina studier, se även direktlänken nedan.

Foto: Henric Bergqvist
Foto: Henric Bergqvist

Scheman

På den centrala SU-webben finns en tjänst som kallas Scheman och som visar lokalbokningar mm från lokalbokningsprogrammet TimeEdit. Dessa scheman fungerar INTE för Psykologiska institutionens kurser under VT 2018! I det här fallet ska du alltså fortfarande använda schemat i Fastreg, där du bland annat hittar läsanvisningar och liknande som inte syns i den centrala tjänsten.

Lärplattformar

Stockholms universitets gamla lärplattform Mondo kommer snart att ersättas med ett helt nytt system som heter Athena. Psykologiska institutionen hoppas kunna börja använda det från och med höstterminen 2018.

Under vårterminen är det dock fortfarande Fastreg som gäller för e-postutskick till studenterna, uppläggning av kursmaterial, plagiatkontroll av examinationsuppgifter och liknande. De e-postlistor som vi tidigare haft på kursnivå genom Mondo kommer ej att skapas för vårens nya kurser eller uppdateras för nya programterminer (med något enstaka undantag). Dessa listor har till väldigt stor del använts för utskick av erbjudanden om experimentella erfarenheter, men för det ändamålet har nu en särskild, frivillig, e-postlista skapats i Mondo, se nedan.

Experimentella erfarenheter

Deltagande i olika undersökningar är ett obligatoriskt inslag på flera av våra kurser.

Du hittar normalt det aktuella utbudet på anslagstavlan utanför sal U32, men vårterminen 2018 finns det också en särskild e-postlista för utskick av erbjudanden om deltagande i olika experi­ment. Du blir medlem på listan genom att klicka på en så kallad autojoin-länk (se även nedan) och logga in på listans Mondo-sajt med ditt universitetskonto. Du kan också behöva kontrollera att din studentepostadress (användarnamn@student.su.se) är korrekt omdirigerad till en e-postadress som du kontrollerar regelbundet.

Även du som själv ska göra experiment under terminen hittar mer information på sidan om Experimentella erfarenheter.

Problem med Fastreg?

Vi arbetar vidare med att försöka städa upp efter de problem som uppstod i samband med terminsstart. Om du själv råkar ut för nya problem så kontakta i första hand expeditionen på adressen expeditionen@psychology.su.se så kontrollerar vi saken så snart vi kan, men räkna fortfarande med lite längre handläggningstider än vanligt.

 

Några användbara länkar

Fastreg: fastreg.psychology.su.se

Aktivera ditt universitetskonto: www.su.se/aktivera

Studentportal för olika studenttjänster: mittuniversitet.su.se

LADOK för studenter: minastudier.su.se

Information om Experimentella erfarenheter, även för försöksledare:
www.psychology.su.se/utbildning/studieinformation/experimentella-erfarenheter

Autojoin-länk till e-postlistan för Experimentella erfarenheter i Mondo – kräver aktiverat universitetskonto och omdirigerad studentepostadress:
mondo.su.se/join/site/2f010286-ee5a-4f41-a451-c3b1399ad2c7