För uppsamlingsseminarier i november 2018 gäller måndag den 5 november kl. 12.00(!) för elektronisk inlämning av uppsatsen (se mailadress nedan). Det är ytterst viktigt att alla aktuella uppsatser i PDF-format har inkommit vid denna tidpunkt till examinatorn Maarit Johnson (Fristående kurs samt allmän master) alternativt Erik Berntson (PAO samt PAO-master).

Observera att senast då studenten skickar in uppsatsen skall handledaren ha skickat ett skriftligt godkännande (intyg) till examinatorn som styrker att uppsatsen är preliminärt godkänd och färdig att läggas fram.

Seminariedagar är den 12 november och vid behov även den 13 november (kl. 9-17). Om flera seminarier är inbokade samma dag avverkas de i ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass. Tiderna däremellan är ungefärliga, så kom i god tid om du endast avser att följa ett seminarium längre in i ett sådant pass.

Efter inlämning tilldelas studenten en tid för ett seminarium där den egna uppsatsen ventileras, samt en tid för ett seminarium där studenten ska opponera på en annan students uppsats. (Om handledaren önskar medverka vid uppsatsseminariet är det bra om studenten tillsammans med handledaren ger förslag på en tid för ventilering.)

Observera att alla uppsatstitlar numera ska finnas på såväl svenska som engelska. Dessa kommer att läggas in i LADOK.

Läs vidare i kursanvisningarna.

Kursansvariga (VT18)

Maarit Johnson: mtjn@psychology.su.se

Erik Berntson: erik.berntson@psychology.su.se (PAO)