Motiveringen löd

Ämnet berör många människor, formen som behandlingen ges i kan komma alla i behov till dels, och uppsatsen visar på kraften i när beforskade principer inom psykologin når ut och kan göra stor nytta i samhället.

Martin Samuelsson och Emma Way. Foto: Privat
Martin Samuelsson och Emma Way. Foto: Privat

 

- Hur känns det att vinna priset för årets psykologuppsats?

Det känns fantastiskt! Vi investerade mycket i det här projektet och det är kul att få ett så fint erkännande för vårt arbete. Vi blev överraskade, men såklart superglada, när vi fick beskedet.

- Vad är det viktigaste fyndet i er uppsats?

Att internetbaserad parterapi kan ha god effekt för många par som upplever relationsproblem. Många drar sig för att söka parterapi eftersom det kan upplevas vara kostsamt och tidskrävande, men också skamfyllt, och då kan ett mer lättillgängligt alternativ få fler att söka hjälp. Dessutom är det många par med relationsproblem som söker sig till relationsorienterade självhjälpsböcker och workshops, vilket indikerar att det finns en efterfrågan av den här typen av interventioner. Här kan internetbaserad parterapi fylla en viktig funktion.

- Vilken intervention borde alla som jobbar med par kunna och varför?

Olikheter finns inom alla par och därför finns det en poäng i att flytta fokus från att försöka lösa specifika problem till att istället hjälpa paren att förändra destruktiva interaktionsmönster. Detta uppnås bäst genom att försöka skapa ökad förståelse och acceptans inför varandras olikheter. En av de viktigaste interventionerna inom Integrative Behavioural Couple Therapy, som är den terapiform som utvärderats i vår uppsats, är empatiskt möte. Det handlar om att släppa kampen som ofta uppstår mellan individerna inom paret och istället försöka förstå den andras känslomässiga reaktion. Det viktigaste är alltså inte att ta reda på vem som gör rätt eller fel, utan snarare att förstå hur ens beteenden påverkar varandra.

 

Läs mer om Beteendeterapeutiska föreningen (de nya pristagarna har ännu ej publicerats på hemsidan när detta skrivs)