Stress och hälsa i arbetslivet


Den första kursen ger grundläggande kunskaper inom området stress och hälsa, med fokus på att bedöma, värdera och förebygga långvarig stress inom arbetslivet. Den riktar sig till yrkesverksamma inom HR, hälsopedagogik och arbetsmiljö eller andra yrkesgrupper i behov av kunskap om arbetsmiljö och stressförebyggande åtgärder.

Läs mer om kursen Stress och hälsa i arbetslivet, 7,5 hp
 

Ny distanskurs på avancerad nivå

Dessutom kan vi erbjuda en helt ny distanskurs på avancerad nivå. Kursen är på 7,5 hp och ges med start i november 2021 på helfart.

Läs mer om kursen Stress och sömn: Från provrör till praktik, 7,5 hp

 

Utvecklade i samarbete med Stressforskningsinstitutet

Sedan Stressforskningsinstitutet integrerades med Psykologiska institutionen 2020 har vi jobbat på att få in deras expertkunskaper i våra utbildningar. Redan tidigare har Stressforskningsinstitutet bland annat aktivt medverkat i kursen Stress och hälsa, 7,5 hp, som ingår i Psykologi II - kurspaket, 30 hp, men nu kan vi alltså erbjuda två helt nya kurser.

Sök till kurserna senast den 15 april 2021.