Såväl Katharina Näswall som Ulrica von Thiele Schwarz har tidigare varit anställda vid Psykologiska institutionen, men sedan gått vidare till andra lärosäten. Näswall har flyttat till Nya Zeeland och arbetar till vardags på Department of Psychology, University of Canterbury. von Thiele Schwarz har bara flyttat över Brunnsviken till Karolinska Institutet och Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME).

Läs mer om Katharina Näswall.

Läs mer om Ulrica von Thiele Schwarz.

Nya riktlinjer för affiliering vid Stockholms universitet

Den 6 mars 2014 beslutade rektor om nya riktlinjer för affiliering vid Stockhholms universitet. Ur beslutstexten:

"Universitetet ser det som angeläget att på flera plan öka det vetenskapliga utbytet  både nationellt och internationellt. Detta kan ske bl a genom att universitetet, utan att anställa, knyter ledande välrenommerade forskare från andra universitet till sig, antingen som affilierad forskare eller som affilierad professor. Avsikten är att anknytningen till Stockholms universitet ska vidga universitetets kontaktnät. Anknytningen ska gagna såväl  universitetet som den affilierade. En affilierad professor ska i normalfallet vara professorskompetent."

"Utgångspunkten är att anknytningen ska gälla för en längre tid, kanske upp till tre år då den affilierade  förväntas samarbeta med universitetet  i olika sammanhang. Detta  kan ske exempelvis genom att den affilierade håller föreläsningar eller seminarier och deltar i konferenser och diskussioner inom sitt område."

"Ett beslut om affiliering innebär  inget ekonomiskt åtagande från universitetets sida."