Timo Mäntylä
Timo Mäntylä

Olof Eneroth var pomolog, eller äppelkännare, i mitten av 1800-talet. Men hans namn lever vidare i den professur som han testamenterade sin kvarlåtenskap till. Professuren inrättades först 1937, med David Katz som förste innehavare.

Timo Mäntylä är den femte innehavaren av denna professur genom tiderna.

Läs mer om vilka de övriga är och hur det kom sig att det dröjde 55 år från Eneroths död tills dess att professuren kunde tillsättas.

Den Enerothska professuren.

Läs mer om Timo Mäntylä.