Tidskriften ges ut av Stockholm University Press och flera av Psykologiska institutionens forskare ingår i redaktionen.

Du hittar förstås tidskriften på webben:

Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology

Från VRs hemsida: Syftet med [tidskrifts]bidraget är att främja största möjliga spridning av kvalificerade forskningsresultat inom humaniora och samhällsvetenskap. Vetenskapsrådet stödjer svenska open access-tidskrifter av högsta vetenskapliga kvalitet som främjar förnyelse inom forskningsområdet. Tidskrifterna ska vara nationellt och internationellt inriktade. Lokalt orienterade tidskrifter finansieras inte av Vetenskapsrådet.

Läs mer om tidskriftsbidrag från VR

 

The journal Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology, published by Stockholm University Press with Professor Claudia Bernhard-Oettel as Editor in Chief, has been granted a journal grant from the Swedish Research Council. The grant amounts to 300.000 SEK.

Read more about the journal

More about journal grants from the Swedish Research Council