Två kastanjer som närmar sig varann...

Institutet behåller sitt namn och blir ett institut under Psykologiska institutionen enligt samma modell som gäller för Institutet för tillämpad beteendevetenskap (ITB, som håller i institutionens uppdragsutbildning) och Stockholms universitets psykologiska klinik (SUPK), det vill säga verksamheten leds av en styrelse och föreståndare.

Institutet kommer också att fortsätta att ha egen administrativ personal på liknande sätt som idag. Den forskande personalen på SFI kommer att bli en del av den befintliga avdelningsstrukturen vid Psykologiska institutionen, vilket innebär ett stort och brett intellektuellt tillskott till institutionen.

SFI i undervisningen

Genom integreringen blir SFI också en del av Psykologiska institutionens undervisningsorganisation. Det innebär att institutionen kommer att få in bred och kvalificerad kompetens med en mångfald perspektiv på ett ämne av högsta samhällsrelevans. Tanken är att forskare från SFI ska bidra dels inom de befintliga utbildningarna på institutionen men också genom att utveckla program med inriktning mot stressforskning. Universitetets ledning är preliminärt positiv till att tillskjuta medel för att möjliggöra detta.

Stressforskningsinstitutet kommer enligt Universitetsstyrelsens beslut att utgöra en separat ekonomisk redovisningsenhet inom institutionen under fem år efter integreringen. En utvärdering kommer att göras mot slutet av denna period.

Arbetsgrupper

Arbetet med att planera integreringen kommer nu att gå in i en intensiv fas och samordnas av en grupp som består av prefekt Håkan Fischer, stf prefekt Torun Lindholm och administrativ chef Katarina Kristensson från Psykologiska institutionen och föreståndare Hugo Westerlund, biträdande föreståndare Göran Kecklund och administrativ chef Carina Johansson från SFI. Vi planerar att det ska finnas ett antal ytterligare arbetsgrupper som inkluderar en administrativ grupp, en grupp som hanterar personalfrågor, en utbildningsgrupp, samt en labbgrupp.

Psykologiska institutionen bjuder in Stressforskningsinstitutets anställda på institutionskaffe den 21 november för att uppmärksamma Universitetsstyrelsens beslut om integreringen. Håkan Fischer kommer att delta i SFI:s arbetsplatsträffar för att informera och ge möjlighet till dialog.