Två kastanjer som närmar sig varann...

Institutet behåller sitt namn och blir ett institut under Psykologiska institutionen enligt samma modell som gäller för Institutet för tillämpad beteendevetenskap (ITB, som håller i institutionens uppdragsutbildning) och Stockholms universitets psykologiska klinik (SUPK), det vill säga verksamheten leds av en styrelse och föreståndare.

Den forskande personalen på SFI blir en del av den befintliga avdelningsstrukturen vid Psykologiska institutionen, vilket innebär ett stort och brett intellektuellt tillskott till institutionen.

SFI i undervisningen

Genom integreringen blir SFI också en del av Psykologiska institutionens undervisningsorganisation. Det innebär att institutionen kommer att få in bred och kvalificerad kompetens med en mångfald perspektiv på ett ämne av högsta samhällsrelevans. Tanken är att forskare från SFI ska bidra dels inom de befintliga utbildningarna på institutionen men också genom att utveckla program med inriktning mot stressforskning. Universitetets ledning är positiv till att tillskjuta medel för att möjliggöra detta.

Stressforskningsinstitutet kommer enligt Universitetsstyrelsens beslut att utgöra en separat ekonomisk redovisningsenhet inom institutionen under högst fem år efter integreringen. En utvärdering kommer att göras mot slutet av denna period.