Stora Psykologpriset på 50 000 kr går till en psykolog som genom sitt arbete bidrar till att förbättra människors livskvalitet och utveckla mänskliga resurser. Priset delas ut i regi av Sveriges Psykologförbund med Pearson Assessment och Hogrefe som sponsorer.

Prisutdelningen sker i närvaro av H.K.H Prins Daniel den 28 mars i anslutning till Psykologikonferensen som går av stapeln 28 - 29 mars i Stockholm.

Prisutdelning med Lars-Göran Öst och Prins Daniel. Foto: Psykologtidningen
Prisutdelning med Lars-Göran Öst och Prins Daniel. Foto: Psykologtidningen

 

Motiveringen lyder

Årets pristagare har under ett halvt sekel bidragit till kunskapsutvecklingen och kunskapsspridningen inom klinisk psykologi. Som forskare och praktiker har han haft ett mycket stort inflytande, såväl nationellt som internationellt, på utvecklingen av psykologisk behandling. Han har skapat evidensbaserade behandlingsmetoder för ångesttillstånd som spritts över världen och blivit förstahandsval för stora patientgrupper. Pristagaren har starkt bidragit till grunden för en forskningstradition inom området som stimulerat många forskare att fortsätta utveckla och utvärdera behandlingsmetoder av stor betydelse för människors psykiska hälsa.

 

Läs mer om Lars-Göran Öst.

Läs mer om Stora Psykologpriset, med filmer om de nominerade till årets pris.