Kristina Petersén Karlsson Foto: Niklas Björling
Kristina Petersén Karlsson Foto: Niklas Björling

Stipendiebeloppet är 300.000 kr per år plus ett resebidrag om 20.000 kr per år samt 50.000 kr i kringkostnader till institutionen.

Läs mer om Kristina Petersén Karlsson

 

Om Ahlström och Terserus stiftelse

Stiftelsen ger bidrag i form av ett- eller två-åriga stipendier som riktar sig till kvinnor som är antagna till forskarutbildning eller som bedriver studier efter avlagd doktorsexamen inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna vid Stockholms universitet. Stipendierna utlyses för ansökan en gång per år.

https://www.ahlstromska.se