Docent Erik Berntson Foto: Datorenheten
Docent Erik Berntson

Docent Erik Berntson och professor emerita Annika Härenstam har deltagit i ett stort projekt på Suntarbetsliv* där forskning från projektet Chefios vid bland annat Psykologiska institutionen, har legat till grund för en hemsida som ska vara ett stöd för kommuner och landstings arbete med förbättrade organisatoriska villkor. Det kostnadsfria verktyget kallas Chefoskopet och är framtaget med stöd av arbetsmarknadens parter.

Läs mer om Chefoskopet på www.suntarbetsliv.se

Läs mer om Erik Berntson

Läs mer om Annika Härenstam

 

* Suntarbetsliv drivs av de fackliga organisationerna i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona.