Två procent av Sveriges befolkning har problem med spel om pengar. Det är vad spelforskning.se handlar om.

Skribenterna består av professorer och doktorander från Stockholms universitet samt Karolinska Institutet som alla forskar på olika aspekter av spelproblem: hur det uppstår, hur det kan förebyggs och hur det kan behandlas.

 

Tidskriften vänder sig till alla som är intresserade av spelproblem och vill få en fördjupad bild av ett problem som ofta mest nämns i förbigående. Ett annat syfte med den nya tidskriften är att informera om pågående och kommande studier om spel och spelproblem.

Spelforskning är en fortlöpande resurs som publicerat inom området sedan år 2013, men som i månadsskiftet januari/februari 2017 tilldelats ett ISSN-nummer (International Standard Serial Number).

Den hittills mest lästa artikeln är Lottonummer & slump - ett interaktivt exempel.

Välkommen in och läs!