Projektet går under det övergripande namnet Mekanismer och processer vid psykologisk behandling av rädsla och ångest.

Pengarna kommer att användas till en pilotstudie vid Stockholms Universitets Psykologiska Klinik (SUPK) där avsikten är att prova en modell för att studera sambandet mellan betingningsmekanismer och resultatet av exponeringsbehandling av rädsla.