Petra Lindfors
Professor Petra Lindfors

Petras tips för ett hållbart yrkesliv är bland annat att sätta tydliga gränser för när du arbetar, ha rimliga förväntningar på dig själv som ny lärare och våga erkänna och be om hjälp om du är stressad. Acceptera att du inte är perfekt, good enough räcker långt!

Tips som många av oss nog kan ha glädje av, lärare eller inte...

Se filmen (2.32 minuter) på www.ur.se

Läs mer om Petra Lindfors.