Universitetsledningen besöker denna höst institutionerna på Samhällsvetenskapliga fakulteten för att informera sig om och diskutera institutionerna och de utmaningar man upplever finns på lokal nivå. Både Psykologiska institutionen och Stressforskningsinstitutet fanns representerade vid detta möte vilket uppskattades mycket av SU-ledningen.

Teman som diskuterades var Stressforskningsinstitutets integration i Psykologiska institutionen, systemutmaningar på lokal nivå samt Albanoflytten. I det sammanhanget diskuterades också undervisningslokalerna i det nya Albano och bokningen av dessa.

Jag upplevde att diskussionerna var givande både för institutionens och SUs ledning.

Håkan Fischer, prefekt

Rektorsbesök den 12 december 2019
Rektorsbesök den 12 december 2019

 

P.S. Förra gången rektor besökte institutionen var den 15 december 2017.