De som besökte oss för att bli informerade om och diskutera institutionens arbete och strategiska planer var rektor Astrid Söderberg Widding, prorektor Claes Hättestrand, vicerektor Karin Helander, förvaltningschefen Eino Örnfeldt, biträdande förvaltningschef Åsa Borin, kanslichef Fredrik Oldsjö samt Samhällsvetenskaliga fakultetens administrative chef Felicia Marcus. Under en timma träffade denna grupp institutionens ledningsgrupp i U22.

En fråga som speciellt diskuterades var det ökande antal administrativa uppgifter som institutionens lärare upplever att de åläggs från centrala SU. Det var en bra diskussion kring detta.