Psykoterapimottagningen, Frescati Hagväg 12
Psykoterapimottagningen

Inga nya patienter tas därför emot.

Uppföljning av  påbörjade patientkontakter sker av respektive studentterapeut per telefon.

Du som redan står på väntelista kommer att bli kontaktad när vi har möjlighet att erbjuda behandling igen.

Läs mer om Psykoterapimottagningen.