Siri Helle
Siri Helle. Foto: Kristin Öster

Så här presenteras Siri Helle på Psykologförbundets hemsida:

"Siri har på Stockholms universitet främjat kunskapsspridning och utbyte terminsgrupperna emellan dels genom att arrangera öppna föreläsningar om ämnen som saknats under utbildningen, dels genom att upprätta en digital plattform för studenter att dela med sig av gamla tentor och studietips. För yrkeskåren har Siri utvecklat förbundets arbete i HBTQ-frågan. Dels som medarrangör till förbundets deltagande i Pride 2015, dels i form av en normkritisk granskning och uppdatering av artiklarna på Psykologiguiden.se. Siri har också varit med och startat upp ett nätverk av psykologer som vill arbeta med påverkansarbete riktat mot makthavare. Som skribent har Siri bidragit till att sprida psykologisk kunskap till en bredare allmänhet, genom att skriva för Modern Psykologi och genom att vara medförfattare i en bok om att skapa hälsofrämjande arbetsplatser."

Priset delades ut under psykologstudentkongressen PS17 i Linköping den 5-7 maj 2017.