Det är endast juristprogrammen i Stockholm och Lund som har fler sökande totalt än Psykologprogrammet vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Totalt har 3.637 personer sökt Psykologprogrammet, varav 1.117 i första hand.

Studenter strömmar till Psykologiska institutionen


Med över 14.000 sökbara kurser i hela landet så är det hedrande att kunna meddela att kursen Psykologi I är den 10:e mest sökta kursen i hela Sverige med sina 1.913 sökande totalt (varav 298 i första hand)! Heder också till Linnéuniversitetet vars distanskurs i Psykologi I lockat hela 3.473 sökande. Nöjer vi oss med att jämföra med övriga kurser vid Stockholms universitet, så kommer Psykologi I på en andra plats efter Kriminologi I.

Psykologi II kommer förstås lite längre ner i den listan, men ser ut att ta en andraplats bland fortsättningskurser vid Stockholms universitet med sina 378 sökande totalt (varav 124 i första hand).

Våra kurser i Rättspsykologi har blivit inställda de senaste terminerna vilket tydligen givit upphov till ett uppdämt behov, Totalt har 188 personer sökt den nya 7,5 hp-kursen (20 i första hand). Med det slår den till och med Psykologi III som ändå har 182 sökande totalt (varav 85 i första hand).

En annan kurs som framför allt ges inom kurspaketet Psykologi II har över 100 sökande. Stress och hälsa, 7,5 hp, har 114 sökande totalt (men bara 6 i första hand).

Många sökande även till avancerad nivå

På avancerad nivå kan nämnas att kursen Ledarskapets psykologi, 7,5 hp, har hela 164 sökande totalt (12 i första hand). Några andra kurser på avancerad nivå har inte så många sökande i första hand (men minst 18 totalt) och ges dessutom på våra masterprogram, så de ska inte behöva ställas in av brist på studerande.

Totalt har 257 000 personer sökt en utbildning via antagning.se till i vår, vilket är en "toppnotering", enligt UHR.


Läs mer i pressmeddelandet från UHR