När det börjar dra ihop sig till tolvslag på nyårsnatten är vi många som lovar att ta tag i saker under det nya året. Enligt undersökningar avger var åttonde man och var femte kvinna i Sverige ett nyårslöfte. Ofta håller dock våra föresatser inte särskilt länge, framåt februari är det till exempel redan glesare på gymmen. Det är vanligt att gå ut för hårt i början samtidigt som det är lätt att falla tillbaka i gamla ovanor. Efter ett bakslag eller två är det lätt att ge upp.

Någon som vet mycket om nyårslöften är vår tidigare psykologstudent Martin Oscarsson. Hans examensuppsats Hur väl håller vi våra nyårslöften? En randomiserad kontrollgruppsstudie med tolvmånadersuppföljning blev den största studien i världen på ämnet och uppmärksammas nu som förstasidesnyhet i Psykologtidningen.

Läs artikeln på psykologtidningen.se

 

Boken Tio i tolv och dess författare: Alexander Rozental, Martin Oscarsson och Per Carlbring. Foto: Henrietta Asplund.
Alexander Rozental, Martin Oscarsson och Per Carlbring. Foto: Henrietta Asplund.

 

Ny bok om nyårslöften

Tillsammans med sina tidigare uppsatshandledare Per Carlbring och Alexander Rozental har Martin Oscarsson i dagarna givit ut boken Tio i tolv. En bok om att lyckas med nyårslöften, mål och beteendeförändringar hos Natur och Kultur. I boken förklarar de varför nyårslöften kan vara ett smart sätt att komma igång med nya vanor och överge gamla. Med hjälp av studier och undersökningar inom bland annat målsättning, rutiner och prokrastinering får läsaren kunskap om hur hen lättare kan lyckas med en förändring.

Läs mer om boken på www.nok.se