"Höga arbetskrav, brist på återhämtning och tecken på psykisk ohälsa är vanligt bland en stor andel av trafikflygets piloter, visar en ny svensk studie. – Alarmerande att detta får fortgå, säger psykologiprofessor Petra Lindfors vid Stockholms universitet."

Studien som ligger till grund för artikeln har genomförts av Marika Melin, projektledare och forskare vid Karolinska institutet, forskningsassistent och psykologstuderande Emil Lager samt Petra Lindfors, professor i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet. Studien publicerades nu i januari i Arbete & Hälsa.

Läs hela artikeln på psykologtidningen.se

Läs mer i originalartikeln i Arbete & Hälsa.