Fortes styrelse har beslutat att bevilja 302 miljoner kronor i bidrag till 89 forskningsprojekt inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Av dessa har 15 bidrag gått till Stockholms universitet och två stycken till Psykologiska institutionen. Totalt inkom 1247 ansökningar.

Forskning om egenföretagares välbefinnande

Docent Claudia Bernhard-Oettels projekt Att blomstra, kämpa eller sluta? Egenföretagares välbefinnande och hälsa i relation till affärsutveckling och arbetsförhållanden har tilldelats 3.113.000 kr.

Läs mer om Claudia Bernhard-Oettel.

Forskning om anknytning hos mödrar med intellektuella funktionshinder

Professor Pehr Granqvists projekt Anknytning, lyhördhet och kognitiv vägledning hos mödrar med intellektuella funktionshinder, i relation till deras barns utveckling av anknytning och exekutiva funktioner: En longitudinell studie har tilldelats 3.430.000 kr.

Läs mer om Pehr Granqvist.