Det var Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, som i december 2018 utlyste forskningsmedel inom området Arbetslivets utmaningar 2019. Projektet som nu har erhållit medel riktar huvudsakligen in sig på utmaningen att "förbättra förutsättningar och villkor för att organisera och utföra arbete för olika anställnings- och arbetsformer".

Förutom Magnus Sverke har även professor Petra Lindfors och docent Claudia Bernhard-Oettel bidragit i ansökningsfasen och ytterligare medarbetare såväl inom som utanför avdelningen är och kommer att vara involverade i projektet.

Läs mer om utlysningen på forte.se

Se listan över alla som erhöll medel i denna utlysning. (PDF)

Läs mer om Magnus Sverke.

Läs mer om Petra Lindfors.

Läs mer om Claudia Bernhard-Oettel.