Annika Lantz Foto: Lena Katarina Johansson
Annika Lantz Foto: Lena Katarina Johansson

I den här boken beskrivs hur du systematiskt och evidensbaserat kan gå till väga för att lösa vanliga problem som uppstår i teamarbete. I boken presenteras nio vanliga problem i teamarbete, exempelvis att det uppstår konflikter, att ledarskapet inte fungerar eller att teamet inte förmår att anpassa sig till förändrade omständigheter. Problemen illustreras med autentiska fallstudier av olika sorters team i olika kontexter.

En av bokens huvudpoänger är att varje team och varje teamproblem är unikt. Trots detta används alltför ofta färdiga modeller och lösningar innan analysen av själva problemet är klar. Därför presenteras i varje kapitel en gedigen kognitiv karta som fungerar som vägledning i kartläggningen av orsakerna till problemet.

There is also an English version of this book, "The Problems with Teamwork, and How to Solve Them", published by Routledge early 2020.

Referens

Lantz, A., Ulber, D., & Friedrich, P. (2020). Problemen med teamarbete och hur du löser dem. Studentlitteratur. 396 sidor. ISBN: 9789144123547

Förlagsflyer med rabattkod som gäller till 201130 (198 Kb)

Läs mer om Annika Lantz