Sabina Čehajić-Clancy
Sabina Čehajić-Clancy

Sabina Čehajić-Clancy är nu Associate Professor och Dean of the Political Science and International Relations Department vid Sarajevo School of Science and Technology. Hon nominerades av Stockholms universitet på förslag från Psykologiska institutionen och har nu tackat ja till anslaget.

 

Se även RJ:s pressmeddelande.