Human Olfaction, avhandlingsframsida

Fil.dr Ingrid Ekström fick vid en ceremoni vid personalmötet den 20 mars ta emot ett diplom samt höra ett tal av studierektorn för forskarutbildningen, Fredrik Jönsson, som även läste upp prismotiveringen enligt nedan. Med priset följer en prissumma om 10.000 kr.

Docent Jonas Olofsson och professor Maria Larsson på Gösta Ekmans Laboratorium har varit Ekströms handledare.

Jury har Fredrik Åhs samt Ann-Charlotte Smedler varit.

Läs mer om avhandlingen i DiVA.

 

Prismotivering

Pris till Stockholms universitets bästa avhandling i psykologi 2018 tilldelas fil.dr Ingrid Ekström för att hon med föredömlig systematik och stringens har utforskat hur försämringar i luktsinnet kan relateras till olika hälsoutfall hos äldre, och i förlängningen hur luktsinnet kan signalera varierande åldrandeprocesser. Med bibehållet fokus på psykologiska fenomen, såsom objektiv respektive självupplevd förmåga att identifiera dofter samt minnesförmåga, använder sig Ingrid Ekström av tvärvetenskapliga och longitudinella data, då hon tillsammans med forskargruppen undersöker åldersförändringarnas mekanismer.

Avhandlingens fyra originalartiklar inramas av kappan, som genom sin klara disposition, analytiska skärpa och exakta språkbehandling gör den komplexa materien i bästa mening tillgänglig.