Jakob Jonsson
Jakob Jonsson

Juryn har enats om följande prismotivering, efter att noggrant ha gått igenom årets startfält bestående av 7 avhandlingar, först var för sig och sedan tillsammans:

"Till Jakob Jonsson - som med sin avhandling Preventing problem gambling: Focus on overconsumption exemplifierar hur psykologisk vetenskap kan ge ett konkret bidrag till lösningen av ett angeläget samhällsproblem. Avhandlingen bygger på ambitiösa empiriska studier, samtliga med Jonsson som förste författare, av hur överkonsumtion både kan signalera och bana väg för spelproblem samt vara åtkomligt för riktade preventiva insatser. I sin avhandling kombinerar Jonsson psykometrisk instrumentutveckling med interventioner. Med siktet inställt på praktisk tillämpning, präglas Jakob Jonssons arbete av metodologisk bredd, analytisk skärpa och förmåga att kritiskt diskutera de egna forskningsresultatens räckvidd."

Priset består av 10.000:–, ett specialdesignat diplom samt en nominering till Högskoleföreningens pris för bästa avhandling, där ytterligare 25.000:– står på spel.

I juryn ingick docent Anna Lindqvist, professor Jonas Olofsson och professor Ann-Charlotte Smedler.

Handledare till Jakob Jonsson var professor Per Carbring, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, och professor emerita Ingrid Munck, Göteborgs universitet.


Läs mer om Jakob Jonsson

Full information om avhandlingen i DiVA