Hanna Kusterer, fil dr
Hanna Kusterer, fil dr

Bakom utmärkelsen står Forum för arbetslivsforskning, FALF, och motiveringen lyder som följer:

Hanna Li Kusterer har med sin doktorsavhandling, Women and men in management - Stereotypes, evaluation and discourse, lämnat ett betydelsefullt bidrag till vår förståelse av stereotyper, föreställningar och antaganden om kvinnor, män och chefskap. För att öka förståelsen för kvinnors underrepresentation som chefer kombineras på ett innovativt sätt kvalitativa och kvantitativa metoder från social- och organisationspsykologi, diskursanalys och genusperspektiv på organisationsforskning. Resultaten visar på en komplexitet och motsägelser som varit svåra att upptäcka utan denna kombination av perspektiv. Avhandlingen utgör ett väl genomarbetat bidrag för framtida forskning inom flera vetenskapliga fält, men också för att lyfta samhällsdebatten bland politiker och näringslivsrepresentanter om ett mer jämställt arbetsliv.

Full information om avhandlingen i DiVA.

Läs mer om Hanna Li Kusterer.

Mer information om priset på falf.se