Lars-Göran Nilsson
Lars-Göran Nilsson

Professor Lars Nyberg, Umeå universitet, och professor emeritus Lars-Göran Nilsson, Stockholms universitet (tidigare Umeå universitet och numera även på Karolinska Institutet) delar samfundets stora pris på 250 000 kronor.

De får priset för det tjugofemåriga forskningsarbetet inom ramen för den omfattande, populationsbaserade undersökningen Betula.

Läs mer om Lars-Göran Nilsson på ResearchGate.

Läs mer om Kungl. Skytteanska Samfundet.

 

Källa: Folkbladet.