Sacosoffan saco.se/sacosoffan


Under coronapandemin har många tvingats ställa om och arbeta på distans hemifrån i stället för att gå till sin vanliga arbetsplats. Vad får det för effekter på organisationen, produktiviteten och hälsan? Och vad händer efter corona? Kommer vi att gå tillbaka till att jobba som förut, eller är det här en del av en mer långsiktig trend som nu har förstärkts? Vilka lärdomar ska vi i så fall ta med oss?

Se hela diskussionen på www.saco.se (OBS! Du måste godkänna alla cookies för att detta ska fungera. Annars kan du se den direkt på YouTube.)

Läs mer om Petra Lindfors