Kvalitetsrådet är rådgivande till generaldirektören i frågor som rör kvaliteten i myndighetens arbete med att genomföra sina uppdrag, det vill säga att utvärdera arbetsmiljöpolitikens effekter, följa och främja företagshälsovårdens utveckling samt insamling, sammanställning och spridning av forskningsbaserad kunskap inom arbetsmiljöområdet såväl nationellt som internationellt.

Utnämningen avser perioden 2018-10-01 till 2021-12-31.

Petra Lindfors var även inbjuden talare vid myndighetens invigning i augusti i år.

Läs mer om Petra Lindfors.