Panelen på Kulturhuset Stadsteatern

Från eventets Facebook-sida:

Andlighet betraktas i allmänhet som oförenlig med vetenskap. Vad händer då när modern farmakologisk forskning framkallar andliga upplevelser av avgörande betydelse för medicinska effekter?

Psykedeliska substanser, naturligt förekommande i exempelvis psilocybinsvamp, har använts av olika kulturer i rituella och andliga sammanhang under åtminstone tiotusen år. Idag bedrivs återigen medicinsk forskning på hur dessa substanser kan användas för att hjälpa patienter med psykiatriska åkommor. Forskningen tvingar oss att ta ställning till en rad obekväma frågor. Finns det en andlig aspekt av psykisk hälsa, såsom präster och shamaner har hävdat i tusentals år? Bör dessa andliga upplevelser användas för att behandla medicinska tillstånd?

Dessa frågor blir utgångspunkten för kvällens panelsamtal. Till vår hjälp har vi forskare med ett starkt intresse för både psykisk hälsa och andlighet. Arrangemanget är ett samarbete mellan Nätverket för Psykedelisk Vetenskap och Forum/Debatt på Kulturhuset Stadsteatern.

Läs mer om deltagarna och titta på hela videon

Läs mer om Pehr Granqvist

Läs mer om Robert Johansson