70-åring med födelsedagstårta. Foto: Mostphotos

Författarna skriver:

"Rekommendationen att alla äldre personer ska hålla sig hemma är ett uttryck för negativa stereotyper som utgår ifrån att äldre är passiva, sårbara och beroende av andra. Den riskerar att ytterligare begränsa personlig frihet och förstärka den sociala, ekonomiska och politiska marginaliseringen. Åtgärder för att skydda äldre från covid-19 behöver inriktas på hur vi kan främja ett aktivt, meningsfullt och tillfredsställande liv trots pandemin. Bättre kunskap om äldres livsvillkor behövs alltså som grund för nya rekommendationer."

Läs deras förslag direkt i artikeln i Läkartidningen